Hoşgeldiniz!

Sipariş verebilmek için sağ taraftaki üye girişi alanından üye girişi yapabilir, üye değilseniz hemen üye olabilirsiniz.

Üye Girişi

Üye Ol

Nikolay Vasilyeviç Gogol

Nikolay Vasilyeviç Gogol

Hakkında

Sanata düşkün, çiftlik sahibi bir aileden gelen Gogol, 1818/19 yıllarında Poltova'da okula, 1821/28 yıllarında Neshin'de liseye gitti, edebiyata burada eğilim duymaya başladı. Devlet memurluğu yapma tasarısıyla Petersburg'a gitti; kalemde çalıştığı bir süre içinde, Ganc Kyuchelgarten (1829, Hans Küshelgarten) adlı romantik-idilik şiiriyle ilk edebi ürününü verdi. Bunu izleyen yıllarda, kendi deneyimleriyle, halk kesimlerinin yoksulluğuna tanık oldu. 1835'ten sonra, bütün bütene edebiyatla uğraşmaya başladı, Puşkin ve Belinski'nin desteğiyle 1830'ların sonlarında eleştirel gerçekçi yazarlar arasında yerini aldı. 1836'dan sonra daha çok yurtdışında (İtalya, Fransa, İsviçre) yaşayan Gogol, burada, kensininin dünya-görüşsel gelişimini etkileyerek sonunda demokratik hareketten uzaklaşmasını sağlayan Slavcıl çevrelerden tutucu yazarlarla (Zukovski) yakın ilişki kurdu. 1840'larda, geriye, Rusya'nın ataerkil durumunun idealleştirilmesine dönük düşüncelerin Gogol'de ağır bastığı görülür. Gogol, buradan kaynaklanan düşünsel bunalımı dinsel gizemselliğe yönelerek çözmeye çalışmıştır. Buna en iyi biçimde Vybrannye mesta iz perepski s druzyami (1847, Dostlarla Mektuplaşmalar) adlı, gerici toplumsal ütopyalarla dolu kitabında rastlanır.

Gogol'ün komik öğeler ile trajik öğeleri kendine özgü bir yoldan bir araya getiren saldırgan yergisi, çarpıcı kişilik çizimi, dili alışılagelmedik çarpıcılıkta kullanışı, yapıtlarının bütün dünya dillerine çevrilmesine ve dünya çapında bir ün kazanmasına yol açmıştır. Gogol'ün yaratımlarının Rus gerçekçiliğinin gelişimi üstünde uzun erimli etkileri olmuştur.
Yapıtları: Dikanki'nin Önçalışmaları Üstüne Geceler (1831/32), Arabeskler (1835), Nevski Bulvarı, Bir Delinin Hatıra Defteri, Palto (1842), Müfettiş (1897). Gogol, başyapıtı olan Ölü Canlar (1. cilt, 1842) Rusya'daki günlük yaşamın plastik bir görünümünü vererek, feodal Rusya'yı çürümüş, çökmüş bir ülke olarak çizer; yergisel bir gözle çizilmiş toprak sahiplerinin, devlet memurlarının ve yapıtın başkahramanı, tüccar Çiçikov'un karşısına çalışkan ve özgürlük düşkünü Rus halkını koyar. Barada, yazarın basit insanlara, onların bitip tükenmek bilmeyen enerjilerine tanıklığı, romana uluslararası bir saygınlık kazandırmıştır. Bir Evlenme, Bir Komedyanın İk Temsilinden Sonra Tiyatrodan Çıkış ve Kumarcılar adlı oyunları da vardır.

kitapları